ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

Η διάγνωση εκπαιδευτικών αναγκών πραγματοποιήθηκε με την αξιοποίηση τριών ερευνητικών εργαλείων.

200 δομημένα ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν από  ανήλικα άτομα που ζουν σε δομές προστασίας,
30 συνεντεύξεις σε εργαζόμενους και ειδικούς στον τομέα της εναλλακτικής φροντίδας παιδιών
3 ομάδες εστιασμένης συζήτησης (focus groups) με παιδιά, επαγγελματίες και άλλους φορείς.

Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα.

Μπορείτε να διαβάσετε την έρευνα ΕΔΩ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ 

Με βάση τις ανάγκες που διαγνώστηκαν, σχεδιάστηκε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα καθώς και μια σειρά από εκπαιδευτικά εγχειρίδια, με στόχο να προσφέρουν στα παιδιά εκείνες τις γνώσεις και δεξιότητες που θα τα βοηθήσουν να προσαρμοστούν με επιτυχία στην εκτός προστατευτικής δομής, ζωή.

Οι βασικές ενότητες που αναπτύσσονται είναι:

1. Η Μετάβαση από τη Δομή Παιδικής Υποστήριξης
2. Πολίτης και Δικαιώματα
3. Εκπαίδευση και Εργασία
4. Διαχείριση της Καθημερινής Ζωής
5. Ποιότητα Ζωής
6. Ασυνόδευτοι Ανήλικοι

Μπορείτε να δείτε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «After Care Life Skills Curriculum» ΕΔΩ

Μπορείτε να δείτε τον οδηγό εκπαιδευτή ΕΔΩ

Μπορείτε να δείτε τον οδηγό «Δεξιότητες Ζωής: Πρακτικές συμβουλές για την οργάνωση της ζωής στην ενηλικίωση» ΕΔΩ

Ο οδηγός έχει μεταφραστεί στα Αγγλικά , Γαλλικά, Φαρσί και Ουρντού, έτσι ώστε να είναι προσβάσιμος σε όσους νέους δεν έχουν την Ελληνική ως πρώτη γλώσσα.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΝΤΟΡΩΝ

Το έργο προβλέπει την πιλοτική εφαρμογή προγράμματος εξατομικευμένης υποστήριξης και καθοδήγησης 25 τουλάχιστον παιδιών κατά την πρώτη περίοδο της εξόδου τους από τις δομές προστασίας. Για την υλοποίηση αυτής της δράσης έχουν σχεδιαστεί δύο εργαλεία.

Οδηγός για τους μέντορες ΕΔΩ

Εγχειρίδιο σχεδίων ζωής για τους νέους ΕΔΩ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΝΤΟΡΩΝ 

Πραγματοποιήθηκαν 10 συνολικά εργαστήρια για 100 επαγγελματίες στον χώρο της παιδικής προστασίας με στόχο την εξειδίκευση τους στην παροχή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στα παιδιά με αντικείμενο την ενηλικότητα και αξιοποιώντας τα εκπαιδευτικά εργαλεία του έργου. Παράλληλα θα διοργανωθούν δύο σεμινάρια εκπαίδευσης μεντόρων με διάρκεια 20 ωρών έτσι ώστε να μπορέσουν να υποστηρίξουν τα παιδιά στην μετάβαση τους εκτός δομής προστασίας με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΝΤΟΡΩΝ 

Με την ολοκλήρωση του έργου θα έχουν πραγματοποιηθεί 60 συνολικά εργαστήρια σε 600 παιδιά ηλικίας 16-18 ετών κυρίως, που ζουν σε δομές προστασίας. Το κάθε εργαστήριο διαρκεί 80 ώρες και προσαρμόζεται στις ανάγκες της κάθε ξεχωριστής ομάδας, αξιοποιώντας βιωματικές μεθόδους τόσο μέσα όσο και έξω από την τάξη.